Teknikk innledning.

Teknikk er ingen eksakt vitenskap og man skal i mange tilfeller være litt ydmyk på dette området. Det kan være mange forskjellige teknikker som kan være nesten like gode og teknikk kan passe for en type person/personlighet type men ikke for en annen. Dette er antagelig en av grunnene til at dette er så vanskelig, men samtidig så utrolig fasinerende. Man kan diskutere teknikker i det vide og breie og det er helt ok at man har noe forskjelig synspunkt på en del punkter. Dere lurer sikert på hva jeg vil frem til nå.

Kan vi ikke si noen ting om teknikk ?
Kan alle kaste som de selv vil ?

Nei. Jeg mener slett ikke dette. Det er en rekke fysiske lover og annet som setter opp en del retningslinjer for oss. Det er selvfølgelig også lang erfaring og praksis med prøving og feiling som har gitt oss en del pekefingre på hva som er fornuftig og hva som ikke er fornuftig. Vi skal imidlertid være oppmerksomme på at i enkelt "litt spesielle" tilfeller kan man også gå noe utenfor normen og oppnå meget gode resultater. En ting som imidlertid er svært viktig å huske er at du selv er et helt spesielt individ og at du sikkert ikke kommer til å kaste som noen andre. Du har med andre ord din egen helt spesielle teknikk, med dette som utgangspunkt skal jeg her prøve å veilede og hjelpe Dere så langt i treningen med å forbedre din teknikken.
Undertegnede er spydkaster som Dere sikkert har fått med Dere og denne igjenomgangen tar av den grunn for seg spydkast. Jeg lover imidlertid at jeg skal gjøre hva jeg kan for å prøve å få utarbeidet en tilsvarende oversikt også for kule, diskos og slegge.
Jeg vil påpeke at jeg i dette ekesempelet tar utgangspunkt i min personlige oppfatning av spydkastteknikk. Det som gjør det litt mere komplisert er at denne oppfatningen og at oversikten som jeg presenterer under faktisk kan variere noe over tid og vil bli noen endre ut fra hvilken person (spydkastertyper) som skal analyseres. Men nå setter vi igang med å nøste.
Først tar jeg en liten oppramsning over hva jeg mener er meget viktig i en spydkastteknikk. Prøver å finne visse knakker å henge ting på og noen fysiske lover som man ikke skal/kan synde mot.

Følgende punkter mener jeg er viktig for å kaste langt i spyd.
 • God avslappet driv/hastighet i tilløpet. Akselrere rett inn i stembeinet.
 • Få overført tilløpshastigheten til utkastet og spydet.
 • Få til en riktig kraftoverføring, sentralbevegelse, buespenn, piskesnert.
 • Lang arbeidsvei. Gjøre seg stor.
 • All kraft/energi til å gå i riktig retning og igjenom spydet.

  På samme måte kan man gå igjenom hva man mener er viktig for å kaste langt i kule, diskos og slegge. Det som kanskje er enda viktigere er at denne diskusjonen tas i sammen av alle norske utøvere/trenere i alle tekniske friidrettsøvelser. På denne måte kan man få en riktig fruktbar diskusjon rundt teknikk og faktisk klare å bygge opp en norsk skole for de forskjellige tekniske øvelsene. Det viktigste med denne artikelen er å prøve å få til et verktøy hvor man kan få en viss oversikt på hva som er viktig innen teknikk og hvordan man kan prøve å få målt dette uten all for mye synsing. Nok prat.
  I tabbelen under har jeg prøvd å dele opp de viktige punktene over mere nyansert underpunkter, vektet dette opp mot hverandre og skalert hvert punkt etter viktighetsgrad. Jeg har forklart dette noe nærmere senere i teksten og skikkelig grundig under spydkastteknikk.

  Test teknikk analyse.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tilløpet (hastighet, avslappet driv inn i stemebeinet)
  Generelle inntrykk, flyt, rytme, avslappethet.               X  
  Hastighet før spydet tilbake føres     X            
  Akselrasjon/driv etter tilbakeføringrn av spydet.         X        
  Akselrasjon helt/rett inn i stembeinet.           X      
  Tid mellom høyre/venstre i siste steget.                 X
  Siste stegetslengde         X        
  Krysstegetslengde.       X          
  (Maks 40 poeng)                              40
  Utkastet (overføring av tilløphastighet og svepe)
  Stenbeinet avvik i løpsretningen.       X          
  Oppstemningen av hele venstre side.               X
  Hastighet/omvridning/bakkekontakt h.foti utkastet.         X         
  Hoftearbeid i tidshenseende (Slås inn).             X    
  Arminsats i tidshenseende (sen arminsats)                 X
  Posisjon høyre albue under utkastet       X          
  Venstre armsposisjon under utkastet     X            
  (Maks 40 poeng)                              40
  Arbeidsvei/kraftretning.
  Spydlinjen når stembeinet går i bakken.                 X
  Overkroppensposisjon i utkastet sett rett bakfra.     X            
  Venstreskuldersposisjon når stembeinet går i bakken         X        
  Høyrearmsposisjon før arminsatsen starter.           X      
  Spydespissensposisjon rett før arminsatsen.             X    
  Går i spydet, igjenom høyre side og følger på.         X        
  Treff i spydet, slår over/under etc.         X        
  (Maks 40 poeng)                              40
  Total. Maks 120 oppnålig                   120


  Som Dere ser av tabellen over så har grupert dette i 3 hovedgrupper, hvor tilløp er en av gruppene og er faktisk verdsatt til 33% av totalt mulig oppnåelig poengsum. Dette stemmer faktisk ganske godt med den reele verden hvor man i spyd kaster ca. 2/3 stille.
  I gruppen utkast har jeg lagt inn :
 • Få overført tilløpshastigheten til utkastet og spydet.
 • Få til en riktig kraftoverføring, sentralbevegelse, buespenn, piskesnert.
  I gruppen Arbeidsvei/kraftretning har jeg lagt inn :
 • Lang arbeidsvei. Gjøre seg stor.
 • All kraft/energi til å gå i riktig retning og igjenom spydet.

  Disse to gruppene er også verdsatt til 33% av totalene. Som Dere sikert ser vil en slik oversikt kunne få frem en rekke diskusjoner og nettopp dette arbeidet er utrolig fruktbart for å få en god forståelse i hva man legger i en god teknikk og hvor viktig hver enkel komponent av teknikken er.
  Et av hovedmålene mine er å få teknikk analysen så objektiv som overhode mulig og det aller beste vil være om man kan klarer å måle de fleste av punktene.
  Jeg beskriver videre i denne artikelen kort hvilken metode jeg personlig benytter meg av.  Se kastet som video. Video CD kvalitet

  Over er det en bilde serie og et videoklipp av Egil Danielsen. Dette er grunnlaget for utfylling av teknikk oversikten. Det skulle også ha vært et bilde rettbakfra i utkast, men det har jeg ikke i dette tilfellet. Når jeg lager slike bildeserier har jeg stadardisert hvilke bilder jeg klipper ut. Jeg begynner alltid med det siste bilde som jeg prøver å få akkurat når spydet slipper eller rett etter. Bildene i 4. kolonne har alltid 1/25 sekund mellom seg. Bildene i 3. kolonne har 2/25 sekund mellom seg og bildene i 2. kolonne har 3/25 sekund mellom seg. På denne måten har jeg en god oversikt på hastigheten i kastet og tilløpet. Nå er det bare å sette igang med videoen og bildeserien og fylle inn verdier i teknikk testen.

  Det man ofte ønsker er å måle om man har hatt noen fremgang teknisk og at kanskje først og fremst med de tekniske detaljene som man har jobbet hardt med. For å kunne si noe med størst mulig sikkerhet, bør man standarisere videoopptakene. Man bør la dette stå på samme sted bestandig, med samme zoom og kastet bør utføres på samme sted. Det kan også være fornuftig å lage en referanse ramme bak kasteren slik at man har muligheter til å måle forflytninger etc. på en mye bedre måte.

  Jeg håper Dere har fått et lite innblikk i hvordan jeg jobber og håper at Dere har fått noen tips som Dere kan benytte i Deres teknikkarbeid. Er Dere fortsatt nyskjerrige så er Dere velkommene til å ta en liten titt under spydteknikk hvor jeg går litt mere grundigere til verks og fyller ut et helt teknikk skjema med kommentarer etc.

  Lykke til videre med teknikk arbeidet.

  Hilsen Pål Berntsen

  Send kommentarer til Pål Berntsen