Slegge.

I sleggekast er det viktig å ha en harmonisk balansert styrke, slik at det som holder slegga tilbake ikke står i misforhold til det som driver slegga rundt. Man kan bli så flink til å holde slegga på plass at man korter inn radien og får en lang enbensfase.
Dette bør man ta hensyn til ved utarbeidelse av treningsprogram.

Vi skal her beskrive hvordan et tre - rotasjoners sleggekast skal utføres.


STARTPOSISJON.


Avstand mellom bena bør være lik skulderbredden. Høyre fot peker rett fram. Peker høyre fot mot høyre, går den for tidlig i lufta ved dreiing mot venstre. Altså høyre ben holdes stabilt og pekende rett fram i starten.


FORBEREDENDE SVING.


Forberedende sving skal være rytmisk og ligge på høyre side av hodet. Hver sving skal bære raskere enn den foregående - akselerasjon. I siste forberedende sving skal lavpunktet ligge rett foran, midt mellom bena. Hold knærne bøyd. Det venstre mer enn det høyre. Det meste av kroppstyngden kommer da over venstre ben. Rotasjonsaksen blir da også liggende i kroppens venstre side. Stabiliser venstre siden i siste forberedende sving, bare beveg armene til slegga er rett foran deg. I siste forberedende sving må du ta tidlig tak i slegga og føre den fremover med hendene. Slegga må ikke falle ned når den er i bakerste stilling. Det vanlige er å benytte to forberedende sving.


Bildeserie av Juri Sedykhs verdensrekordkast på 86.74m


INNGANG


Skyv slegga fra høyre mot venstre. Når slegga er rett foran deg, dreiere du samtidig kroppen med slegga mot venstre. Dette gjør du ved å dreie føttene mot venstre når slegga passerer lavpunktet. Hold høyre fot i bakken så lenge som mulig mens du følger slegga mot venstre. En lang bevegelse fra forberedende sving mot sleggebanens toppunkt. Slipp løs armer og skuldre for å få lengst mulig radius. Inngangen er avgjørende for at du skal få til resten av kastet.
Bildeserie fra bilde 1-11.


ROTASJONENE


I hver rotasjon skal slegga jobbes flatt og armene skal ikke være over skulderhøyde. Høyeste punkt på sleggebanen skal være i utkastretningen. Sleggebanen vil automatisk bli steilere for hver rotasjon, men prøv å jobbe så flatt som mulig. Pass på så du ikke drar til deg slegga i siste delen av tobensfasen (en naturlig respons). La slegga henge i armene og slipp ut radiusen. Da vil du også lande tidlig. Det maksimale er å lande mens slegga er i omløpsbanenes toppunkt. For å få til dette, må du ha en lang, aktiv tobensfase. (På to ben kaster du slegge, på ett ben styrer slegga deg.)
Bildeserie bilde 12-43


UTKASTET


For å få til et godt utkast, må resten av kastet også være godt. Selve utkastet utføres på samme måte som når man går inn i en ny rotasjon. Ikke bryt sleggas omløpsbane.
Bildeserie bilde 44-52


AKSELERASJON


Vi velger å dele i to akselerasjonsfaser.
Fase 1 er første del av tobensfasen. Fra høyre fot lander til slegga passerer venstre fot. Når høyre fot har landet etter enbensfasen gir du fart på slegga med hendene. Når slegga passerer foran deg begynner du å dreie føttene slik at slegga blir liggende rett foran deg.
Akselerasjonsfase 2 starter der akselerasjonsfase 1 slutter, og varer frem til enbensfasen begynner. Ved å holde press på slegga i denne fasen økes radien samtidig som tobensfasen forlenges. Med press på slegga menes at du skyver på slegga med hendene, samtidig som du dreier kraftig med føttene. Det er lurt å tenke hender, ikke armer, når du skal skyve på slegga. Da vil du kaste med løsere armer og skuldre.


4 - ROTASJONERS KAST


Fire rotasjoners kast utføres som et tre-rotasjonskast med en tilleggsrotasjon først. For å få plass i ringen, utføres vanligvis denne som tå- rotasjon. Denne rotasjonen benyttes som regel for å få en gunstig igangsettelse av 2. rotasjon, - ikke som en fartsøkningsrotasjon.Bidragsytere : Slegge : Gunnar Halvorsen.


Send mail/kommentarer til Pål Berntsen