Mandagsklubben.           (Tilbake)


Her er siste test oppdatering fra mandagsklubben.

Test 3 jan Tove B. Ida T. Mathilde Andrea Henriette
Innkast kule 8,40 7,35 6,80 7,80 8,40
Stille 3 steg 6,90 6,58 6,60 6,62 6,35
Liakov 13,00 10,90 11,10 10,90 11,40
Vertikal hopp 44,00 43,20 40,50 42,00 42,50
Rykk 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
30 meter 4,17 4,37 4,49 4,52 4,20
Smidighet 60,00 30,00 77,00 65,00 52,00
Spyd verdi 44,49 42,06 40,16 40,99 42,98
Test 3 jan Marius Fredrik Joakim Magnus Idar Sigbjørn Bjørn
Innkast kule 10,20 8,25 7,30 9,10 15,05 8,35 11,00
Stille 3 steg 7,86 7,25 6,80 7,80 8,24 7,00 7,76
Liakov 15,90 16,90 11,10 14,80 17,30 14,10 15,60
Vertikal hopp 58,00 53,00 48,00 60,00 67,00 61,50 52,00
Rykk 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
30 meter 3,93 4,32 4,40 4,12 3,96 4,19 4,25
Smidighet 65,00 73,00 80,00 44,00 75,00 77,00 62,00
Spyd verdi 71,09 67,58 61,75 69,70 76,45 66,68 69,80
Test 31 jan Jeanett V. Tove B. Ida T. Kari Mette      
Innkast kule 7,80 8,30 7,80 6,20      
Stille 3 steg 6,03 6,95 6,53 6,50      
Liakov 11,45 12,51 11,50 9,20      
Vertikal hopp 39,00 51,50 50,00 42,00      
Rykk 40,00 40,00 40,00 40,00      
30 meter 4,60 4,17 4,37 0,00      
Smidighet 27,50 60,00 32,00 0,00      
Spyd verdi 40,58 44,80 42,99      
Test 31 jan Marius Fredrik Per M. Magnus Sigbjørn Bjørn
Innkast kule 10,60 8,25 9,60 10,67 8,15 12,26
Stille 3 steg 7,91 7,05 7,10 7,88 7,00 7,44
Liakov 15,22 17,50 15,30 15,14 13,32 15,45
Vertikal hopp 60,50 56,50 48,50 61,50 59,00 53,50
Rykk 60,00 60,00   60,00 60,00 60,00
30 meter 3,93 4,32   4,12 4,19 4,25
Smidighet 42,00 72,00 76,50 42,00 85,00 62,00
Spyd verdi 71,77 67,99 71,28 65,64 70,16
Test 28 feb Jeanett V. Tove B. Ida T. Sigbjørn Bjørn
Innkast kule 7,90 9,08 8,53 8,70 12,92
Stille 3 steg 6,02 6,50 6,80 7,50 7,60
Liakov 10,86 12,98 13,03 14,92 16,15
Vertikal hopp 42,00 41,00 51,00 58,00 54,50
Rykk 40,00 40,00 40,00   60,00 60,00
30 meter 4,60 0,00 4,37   4,19 4,25
Smidighet 30,00 0,00 36,00 77,00 59,00
Spyd verdi 40,54 0,00 44,51 67,90 71,46
Test 4 april Jeanett V. Tove B. Ida T. Sigbjørn Bjørn Magnus
Innkast kule 7,85 9,61 8,95 9,22 13,70

10,70

Stille 3 steg 6,33 6,99 7,89 7,75

7,92

Liakov 11,03 13,00 12,55 14,60 15,90

15,14

Vertikal hopp 44,00 52,00 60,00 64,00
Rykk 40,00 40,00   60,00 60,00
30 meter 5,01 4,53   4,33 4,26
Smidighet 27,00 61,00 36,00 72,00 65,00

40,00

Spyd verdi 39,34 44,20 68,63 71,28


Tilbake.