Fredrik Simensen, IL Sandvin (Tilbake)

Fredrik Simensen, IL Sandvin Født : 24.06.92

En skikkelig kraftkar fra Sandvin, som kaster langt i alt.
Pers. 600 gram spyd : 54,65 (2007)
Pers. 700 gram spyd : 59,92 (2008)
Pers. 800 gram spyd : 52,34 (2008)
Bilde serie fra løftprosjektsamling 4 april 2009 NIH.

Se kastet på video, velg kvalitet : (Internett Highband) eller (Video CD) eller (Super Video)


Komentarer :
NB ! Det er 3/24 dels sekund mellom bildene i kol 1
2/24 dels sek i kol 2 og 1/24 dels sek i kol 3 og 4.


Bilde 1-3 :
Bilde 1-3 :
Bilde 1-3 :

Bilde 4-6 :
Bilde 4-6 :
Bilde 4-6 :

Bilde 7-9 :
Bilde 7-9 :
Bilde 7-9 :

Bilde 10-12 :
Bilde 10-12 :
Bilde 10-12 :


Kommentarer :Bilde serie fra Løftprosjekt samling okt 2008 NIH.

Se kastet på video, velg kvalitet : (Internett Highband) eller (Video CD) eller (Super Video)


Komentarer :
NB ! Det er 3/24 dels sekund mellom bildene i kol 1
2/24 dels sek i kol 2 og 1/24 dels sek i kol 3 og 4.

Kommentarer :
Dersom du ser på dette kastet og kastet under så er de utrolig like.
Jeg har klipt komentarene derifra og komenter dette noe mere.
Bilde 1-3 : Blikket bør senkes en del.
Bilde 1-3 : Høyt blikk medfører at du kommer litt på ryggen og lander med stem på h. bein.
Bilde 1-3 : Vinkel på spydet er bedre men tenk (Ingen vinkel).
Bilde 1-3 : Drei spydet tilbake, ikke trekk det rett bakover.
Bilde 1-3 : Ved å dreie det tilbake så kommer du ikke så lett på ryggen.

Bilde 4-6 : Lander med stem på høyre på grunn av punktene over.
Bilde 4-6 : Spydspissen går opp og vinkel blir for stor,
Bilde 4-6 : Dette kommer litt av at du kommer oppenifra og ned, og
Bilde 4-6 : og av den grunn blir litt komprimert (kort) før du igjen
Bilde 4-6 : bytter retning på bevegelsen.

Bilde 7-9 : Siger litt inn i deg selv og blir noe kort i armen (bilde 7)
Bilde 7-9 : Sperrer bra og fin spydlinje. Linjen igjenom venstre side (bilde 7).
Bilde 7-9 : men søker litt mye frem i overkroppen.
Bilde 7-9 : Sperrer/stemmer bra og jobber fint opp inn i brystet.
Bilde 7-9 : Bør jobbe mere nedenifra slå ut hæl og være større/lengre.

Bilde 10-12 : Kraften går bra igjenom spydspissen til tross for at
Bilde 10-12 : vinkelen er for stor. Følger greit igjenom kastet.
Bilde 10-12 : Slipper ikke kontakt med høyre bein i dette kastet, men blir for mye opp.
Bilde 10-12 : Tenk og kast levere og gå inn i spydet.

Kommentarer :
Det er mye bra og naturlig her. Det er fint.
Kjempe bra spydlinje (bilde 7), men arm skulle vært lang og ikke søkt så mye høyt opp.
Dette kan bli bra. Dersom bedre rytme kortere tid mellom høyre og venstre isett og
at du gjør deg stor slik at du får lengre arbeidsvei og enda bedre svepe.
Stå på dette blir virkelig bra, dersom du satser spyd og har det som hovedøvelse.

Bilde serie fra Løftprosjekt 3 mai 2008 (Stevne Bjørkelangen).

Se kastet på video, velg kvalitet : (Internett Highband) eller (Video CD) eller (Super Video)


Komentarer :
NB ! Det er 3/24 dels sekund mellom bildene i kol 1
2/24 dels sek i kol 2 og 1/24 dels sek i kol 3 og 4.

Bilde 1-3 : Blikket bør senkes en del.
Bilde 1-3 : Lavere vinkel på spydet (Ingen vinkel).
Bilde 1-3 : Drei spydet tilbake, ikke trekk det rett bakover.
Bilde 1-3 : Ikke drei og land på ryggen i kryssteget.

Bilde 4-6 : Lander med stem på høyre på grunn av punktene over.
Bilde 4-6 : Spydspissen går opp og vinkel blir for stor,
Bilde 4-6 : som følge av dreining på ryggen i kryssteget.

Bilde 7-9 : Siger litt inn i deg selv og blir noe kort i armen (bilde 7)
Bilde 7-9 : Sperrer bra og fin spydlinje. Linjen igjenom benstre side.
Bilde 7-9 : Siger litt i stemmet også som følge av det over.

Bilde 10-12 : Kraften går bra igjenom spydspissen til tross for at
Bilde 10-12 : vinkelen er alt for stor. Følger greit igjenom kastet.
Bilde 10-12 : Slipper kontakt med høyre bein litt for tidlig.

Utrolig bra fremgang. Kjempe bra spydlinje. Dette kan gå meget langt i løpet av sesongen.
Nytt spyd og lavere spiss og lengre arm så er det over 60 meter neste gang.
Du vet hva du må jobbe med. Store fremganger på samlingen.
Stå på dette blir virkelig bra.
Bilde serie fra Løftprosjekt kast NIH 14 des. 2007.

Se kastet på video, velg kvalitet : (Internett Highband) eller (Video CD) eller (Super Video)


Komentarer :
NB ! Det er 3/24 dels sekund mellom bildene i kol 1
2/24 dels sek i kol 2 og 1/24 dels sek i kol 3 og 4.

Bilde 1-3 : Overraskende bra løping. Bra driv og fin lang arm.
Bilde 1-3 : Litt forsikt med å overstrekke høyre arm for da kommer høyre skulder opp
Bilde 1-3 : mot øret. Ha hode naturlig ikke legg det ned mot høyre side.
Bilde 1-3 : Trykk enda bedre inn i venstre hoft i kryssteget (bilde 2).
Bilde 1-3 : Ikke dra høyre bein riktig så langt frem i kryssteget slik at du
Bilde 1-3 : lander bakpå, kan godt dreie litt mere i kryssteget.

Bilde 4-6 : Lander fint og mykt på høyre bein og ruller fint inn.
Bilde 4-6 : Jobb med rytme, kortere tid mellom høyre-venstre isett.
Bilde 4-6 : Ikke skyv på høyre bein bilde 5. Prøv å hold tilløps posisjon
Bilde 4-6 : å gå rett i stemmet slik at det blir litt kortere.

Bilde 7-9 : Kommer litt oppenifra og ned i stemmet, slik at du blir presset
Bilde 7-9 : noe i sammen (høyre bein går mot venstre i utkastet).
Bilde 7-9 : Når stemmet går i bakken skal det helst være en rett linje fra venstre bein
Bilde 7-9 : og opp i venstre skulder. Jobber bra opp inn i høyre bryst, men på grunn av
Bilde 7-9 : at du er frempå og blir presset sammen blir arbeidsveien for kort.
Bilde 7-9 : Vent og sperr bedre og start kastet nedenifra, start med å slå ut hælen.

Bilde 10-12 : Knekker i stembeinet, mye pågrunn av skyv å høyre bein og at du kommer
Bilde 10-12 : frempå. Løser bra i venstre side og presser fint med hode hake inn i kastet.
Bilde 10-12 : Kan med fordel ha lengre arm igjenom utkastet.

Mye trøkk og køds her. Fint å ha en del å hente tknisk for da vet man at det er
en del meter å hente her også.
Drei litt mer i kryssteget og ikke dra frem høyre bein så langt.
Gå rett i stemmet med venstre side uten å skyv fra høyre bein.
Vent og sperr bedre og start kastet nedenifra.
Stå på dette kommer til å bli bra.

Tester.

Dato   :   Liakov_4  Innkast_4  30_Meter  Tresteg  Vertikal  Rykk   Vreng  Stille 1kg
14.12-07   16,77      9,69      _,__      _,__     34,0b     (__)   (__)     33,70
25.10.08   18,55     10,58      4,17      _,__     35,8b     (__)   (__)     --,--

Send mail til Pål Berntsen, for komentarer på dette kastet.

(Tilbake)