Treningsamling i Florø jan 2007. (Tilbake)

Treningsamling i Florø jan 2007.

En skikkelig spydgjeng. Kjekke karer.Syv glade gutter. med meget gode treningsmuligheter.

Spyd teknikk. Kaster nr. 1.Komentarer :

Bilde 1-3 : Spretten kar med meget godt driv i tilløpet.
Bilde 1-3 : Fin lang arm og bra blikk.
Bilde 1-3 : Kan med fordel ha litt mindre vinkel på spydet.

Bilde 4-6 : Kan være mer aktiv i kryssteget og ikke dra h.bein så
Bilde 4-6 : langt frem (Bilde 4). Kommer på ryggen og lander med litt stem.
Bilde 4-6 : Dette fører også til at spydspissen går litt opp.

Bilde 7-9 : Sperr litt bedre og lengre med v.skulder.
Bilde 7-9 : Stå bedre på stembeinet og ikke gi etter.
Bilde 7-9 : Vent med armen og start kastet nedenifra.

Bilde 10-12 : Prøv å ikke slippe opp høyrebein, spennet blir borte.
Bilde 10-12 : Trykk inn og opp i h.bryst.
Bilde 10-12 : Flink til å gå etter spydet og blikket er bra.

Det er mye bra her.
Tren kryssteg og ikke dra h.bein for langt frem i kryssteget.
Tren stem, stå på stemmet og la armen henge igjen bak.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.Spyd teknikk. Kaster nr. 2.Komentarer :

Bilde 1-3 : Litt stiv spydløpning. Tren en del spydløp, avslappet.
Bilde 1-3 : Hold håndflaten på h. hånd rett opp mot taket.
Bilde 1-3 : Ok. Trykk in i kryssteget (bilde 3)

Bilde 4-6 : OK. Posisjon på spydet.
Bilde 4-6 : Du er flink til å gjøre deg stor (bilde 6).
Bilde 4-6 : Lander kanskje litt tungt på h. bein.

Bilde 7-9 : Siker litt frem og står ikke bra nok på stembeinet.
Bilde 7-9 : Tenk at kastet skal starte nedenifra, gjerne ved at h.hæl
Bilde 7-9 : slås ut. Kan vente enda bedre med armen.

Bilde 10-12 : Fin vinkel på spydet i utkastet.
Bilde 10-12 : Bra blikk og følger fint på.
Bilde 10-12 : Prøv å ikke slipp opp h. fot før spydet har forlatt hånden.

Igjen mye bra.
Land litt letter på h. bein og kom raskere i med stemmet
Stå på stemmet og vent med overkroppen. Start kastet med
dreining inn opp i høyre side.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.Spyd teknikk. Kaster nr. 3.Komentarer :

Bilde 1-3 : Kan ha noe bedre driv i tilløpet.
Bilde 1-3 : Fint blikk og grei kontroll på spydet.
Bilde 1-3 : Får litt rotasjon i kryssteget, lander litt på ryggen.

Bilde 4-6 : Fint om du dreier spydet litt tilbake og henter det litt
Bilde 4-6 : bak mittlinjen.
Bilde 4-6 : Lander litt tungt på h. bein.

Bilde 7-9 : Sperr litt bedre og lengre med v. skulder.
Bilde 7-9 : Tenk litt mere rett frem og hold spydet
Bilde 7-9 : med så liten vinkel som mulig.

Bilde 10-12 : Stå tøffere imot på stembeinet.
Bilde 10-12 : Jobb tøffere opp, inn og frem med h. bryst (bedre spenn).
Bilde 10-12 : OK. blikk og sperrer fint i venste side.

Her er det mye og hente.
Drei spydet tilbake og hent det lengre bak. Flatere kryssteg, slik
at du ikke dreier og lander på ryggen.
Stå tøffere og trykk frem høyre side mye bedre og la armen henge igjen bak.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.Spyd teknikk. Kaster nr. 4.Komentarer :

Bilde 1-3 : Fint blikk og greit driv i løpingen.
Bilde 1-3 : Fin lang arm i god posisjon.
Bilde 1-3 : Kan trykke mere aktivt i kryssteget (bilde 3).

Bilde 4-6 : Drar h. bein litt langt frem på bilde 4.
Bilde 4-6 : Kan hente spydet lengre bak (litt mere dreid).
Bilde 4-6 : Armen kommer litt tidlig (bilde 4).

Bilde 7-9 : Sperr lengre med h. skulder.
Bilde 7-9 : Stem tøffere med stembeiinet.
Bilde 7-9 : Slå ut h. hæl og start kastet med at høyre side lås inn og opp.

Bilde 10-12 : Slipper h. bein for tidlig.
Bilde 10-12 : Trykk haken frem, slik at du går tøffere inn i kastet.
Bilde 10-12 : Fin utkastvinkel.

Du har mange meter å hente.
Boks litt å. Stem bedre og bli flinkere til å slå inn hele høyre side.
Armen skal svepes ut.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.Spyd teknikk. Kaster nr. 5 (Steinar slegge kaster).Komentarer :

Bilde 1-3 : Bra driv i løpningen.
Bilde 1-3 : Litt for stivt og rett frem slik at du dreier frem h. hofte.
Bilde 1-3 : Drei litt mere tilbake i kryssteget og ikke dra frem h. bein.

Bilde 4-6 : Lander med h. bein for langt frem.
Bilde 4-6 : Fin vinkel og kontroll på spydet.
Bilde 4-6 : Kan godt korte ned stembeinet litt.

Bilde 7-9 : Hent spydet litt bak mittlinja.
Bilde 7-9 : Dra over og sperr lengre med h. skulder.
Bilde 7-9 : Prøv å start kastet nedenifra ved å slå ut h.hæl.

Bilde 10-12 : Du trykker bra frem, opp, inn i h. bryst.
Bilde 10-12 : Meget bra vinkel på spydet og følger fint på.
Bilde 10-12 : Kan stå enda litt mere bestemt på stembeinet.

Du kom deg veldig i løpet av helgen.
Dette er slett ikke dårlig kasting.
Litt mere avslappet og dreie tilbake i kryssteget, sperre og vente
lengre. Litt kortere stem og stå, så blir dette meget bra.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.Spyd teknikk. Kaster nr. 6.Komentarer :

Bilde 1-3 : Fint blikk i løpningen.
Bilde 1-3 : Spyd og høyre arm bør heves en del (15-20cm).
Bilde 1-3 : Kan ha mere driv og trykk i kryssteget.

Bilde 4-6 : V. bein skal helst foran h. bein ved landing bilde 4.
Bilde 4-6 : Gør deg større og sperr lengre med h. skulder.
Bilde 4-6 : Armen kommer fortidlig og bøyes for mye.

Bilde 7-9 : Kaster for mye med arm.
Bilde 7-9 : Vent med armen og trykk frem/opp høyre side først.
Bilde 7-9 : Stå litt mere bestemt på stemmet.

Bilde 10-12 : Slipper h. bein for tidlig og får lite spenn i kroppen.
Bilde 10-12 : Vinkel på utkastet er bra.
Bilde 10-12 : Blikket er fint og følger ok på.

Her er det mange meter å hente, ved å gjære seg stor og lå armen vente.
Stå på og kast mye.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.Spyd teknikk. Kaster nr. 7.Komentarer :

Bilde 1-3 : Greit og bra driv i løpingen.
Bilde 1-3 : Hold blikket frem i kastretningen under løpingen også.
Bilde 1-3 : Kan godt løfte armen din noe.

Bilde 4-6 : Drar h.bein litt langt frem i kryssteget.
Bilde 4-6 : Løft v. arm og sperre med v. skulder.
Bilde 4-6 : Fin lang arm og greit blikk her.

Bilde 7-9 : Lander for åpen når stemmet går i bakken (bilde 7).
Bilde 7-9 : Kan slå ut h. hæl og være enda mere aktiv i høyre side.
Bilde 7-9 : Slipper h. bein fortidlig.

Bilde 10-12 : Du står ganske bra på stembeinet.
Bilde 10-12 : Vinkel og blikk er ko i utkastet.
Bilde 10-12 : Kan trykke mer inn i høyre bryst og la armen svepe enda bedre.

Ganske mye bra her også.
Sperr aktivt med venstre skulder, Tenk mere aktiv dreining i høyre side.


Se kastet over som video. Internett Highband.
Se kastet over som video. Video CD kvalitet
Se kastet over som video. Super Video kvalitet.

Send mail til Pål Berntsen, for komentarer på dette kastet.

(Tilbake)