Kretsamling i Moss juni 2005.

Moss nr 1.Komentarer :

Moss nr 2.Komentarer :

Moss nr 3.Komentarer :

Moss nr 4.Komentarer :

Moss nr 5.Komentarer :

Moss nr 6.Komentarer :

Moss nr 7.Komentarer :

Moss nr 8.Komentarer :


Video oversikt over kastseriene over, velg kvalitet : (Internett Highband) eller (Video CD kvalitet) eller (Super Video kvalitet)


Send mail til Pål Berntsen, for komentarer på disse kastene.